Evliya Edinenler ile İlgili Ayetler

 • “İyi bil ki, saf din Allah’ın dinidir. Onun yakınından  veliler edinenler şöyle derler:  “Bizim onlara kul ol­mamız, sadece bizi Allah’a iyice yaklaştırsınlar  di­yedir.” (Zümer 39/3)
 • “İnsanlar arasında Allah’ın yakınından endâd edi­nenler vardır.  Onları,  Allah’ı sever  gibi severler.”(Bakara 2/165)
 • “Allah’a karşı yalan uydurandan veya onun ayetle­ ri karşısında yalan  söyleyenden  daha zalim kim o­labilir? Bu suçu işleyenler umduklarını bulamazlar. Onlar, Allah’tan önce öyle şeye kul olurlar ki, onla­ ra ne faydası  olur  ne de zararı.  Derler ki,  ‘Bunlar, Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.’ De ki: “Gök­lerde ve yerde, Allah’ın bilmediği bir şeyi mi  ona  haber veriyorsunuz?” Allah, onların şirkinden uzak­tır ve yücedir.” (Yunus 10/17–18)
 • Peygamberler insanları, yalnız Allah’a kul olmaya ça­ğırmışlardır Yalnız  Allah’a  kul  olan,  yardımı yalnız  ondan ister.  Müslümanlar,  namazların her rekâtında“Yalnız sana kul olur ve yalnız senden yardım dile­riz.” (Fatiha 1/4) derler“
 • De  ki: Allah ile kendi aranıza koyup yardıma ça­ğırdıklarınıza kul olmam bana yasaklandı. Bu yasak,  Rabbimden  bana,  açık âyetler  geldiği  vakit  kondu.“Onların hepsini bir araya toplayacağımız gün, or­tak koşmuş olanlara şunu diyeceğiz:  “Hani nerede o sizin kuruntusunu ettiğiniz şeyler?”  Onların  kaçamak cevabı  şu  olacaktır: “Rabbimiz  Allah’a and olsun ki bizler müşrik değildik.
 • “Allah insanların bir takımını yola getirdi, bir takı­mı  da sapkınlığa düşmeyi  hak etti. Çünkü  bunlar  Allah’tan önce o şeytanları kendilerine evliya edin­diler. Üstelik bir  de kendilerini doğru  yolu  tutmuş sanırlar.” (Araf 7/30)
 • “O insanlar bir araya getirildiği gün, bunlar onlara düşman olacak, onlara kulluk ettiklerini kabul etme­ yeceklerdir.” (Ahkaf 46/6)
 • Ortakları  arasında kendilerine arka çıkan ol­  mayacak,  onlar  da ortaklarını kabul  etmez ola­ caklardır.” (Rum 30/12–13)
 • “Onların hepsini toplayacağımız gün, o müşriklere şunu diyeceğiz: “Haydi yerlerinize! Hem siz hem de ortak saydıklarınız…” Artık onların aralarını ayırmı­  şızdır. O  ortak saydıkları şöyle diyeceklerdir:  “Siz  sadece bize tapmıyordunuz ki! Bizimle sizin aranız­  da tanık olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize tap­tığınızın farkında bile değildik.” (Yunus 10/28–29)
 •  “Kendilerine dayanak olsun  diye,  Allah’ın  yakı­nından  evliyalar veliler  edindiler. Tam tersi;  onlar  bunların ibadetlerini tanımayacak ve bunlara düşman olacak­lardır.” (Meryem 19/81–82)
 • “Rablerinin  huzurunda toplanacakları günden  korkanları Kur’ân  ile uyar;  onların  Allah’tan  başka ne bir dostları ne de şefaatçileri vardır. Belki kendi­lerini korurlar.” (En’am 6/51)

One comment

 1. […] Allahın Evliya kulları, Gavslar, Bedüizzaman gibi kavramlarla aslında hiç bir şekilde bize yarar veya fayda sağlayamayacak ölmüş gitmiş mübarek olduğunu düşündüğümüz kişilerin sözde ” Yüzü suyu hürmetlerini”  Allah katında kendimize kalkan yapmaya çalışılmıyor mu? Onların şefaatlerinden medet umanlarımız yok mu?Bu konuda çok net Ayetler için TIKLAYINIZ. […]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Current day month ye@r *